DANH MỤC

  • 02462.919.395

Từ vựng về phòng tắm

Dịch Thuật Tân Á xin gửi tới các bạn 1 số từ vựng về phòng tắm để dịch tiếng anh được tốt hơn


PHÒNG TẮM

học tiếng anh bằng từ vựng trong phòng tắm

Từ vuenj về phòng tắm

1.curtain rod /ˈkɜː.tənrɒd/ – thanh kéo rèm che

2. curtain rings /ˈkɜː.tənrɪŋz/ – vòng đai của rèm che

3. shower cap /ʃaʊəʳkæp/ – mũ tắm

4. showerhead /ʃaʊəʳhed/ – vòi tắm

5. shower curtain /ʃaʊəʳ ˈkɜː.tən/ – màn tắm

6. soap dish /səʊpdɪʃ/ – khay xà phòng

7. sponge /spʌndʒ/ – miếng bọt biển

8. shampoo /ʃæmˈpuː/ – dầu gội đầu

9. drain /dreɪn/ – ống thoát nước

10. stopper /stɒp.əʳ/ – nút

11. bathtub /ˈbɑːθ.tʌb/ – bồn tắm

12. bath mat /bɑːθmæt/ – tấm thảm hút nước trong nhà tắm

13. wastepaper basket /ˈweɪstˌbɑː.skɪt/ – thùng rác

14. medicine chest /ˈmed.ɪ.səntʃest/ – tủ thuốc

15. soap /səʊp/ – xà phòng

16. toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/ – kem đánh răng

17. hot water faucet /hɒt ˈwɔː.təʳ ˈfɔː.sɪt/ – vòi nước nóng

18. cold water faucet /kəʊld ˈwɔː.təʳ ˈfɔː.sɪt/ – vòi nước lạnh

19. sink /sɪŋk/ – bồn rửa mặt

20. nailbrush /ˈneɪlbrʌʃ/ – bàn chải đánh móng tay

21. toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/ – bàn chải đánh răng

22. washcloth /ˈwɒʃ.klɒθ/ – khăn mặt

23. hand towel /hændtaʊəl/ – khăn lau tay

24. bath towel /bɑːθtaʊəl/ – khăn tắm

25. towel rail (towel rack) /taʊəlreɪl/ – thanh để khăn

26. hairdryer /heəʳˈdraɪ.əʳ/ – máy sấy tóc

27. title /ˈtaɪ.tļ/ – tường phòng tắm (ốp đá hoa chống thấm nước)

28. hamper /ˈhæm.pəʳ/ – hòm mây đựng quần áo chưa giặt

29. toilet /ˈtɔɪ.lət/ – bồn cầu

30. toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˈpeɪ.pəʳ/ – giấy vệ sinh

31. toilet brush /ˈtɔɪ.lətbrʌʃ/ – bàn chải  cọ nhà vệ sinh

32. scale /skeɪl/ – cái cân

Bạn cần báo giá dịch thuật công chứng. Vui lòng liên hệ theo số 0979.135.515 để có giá tốt nhất
Nhận báo giá

CÁC TIN LIÊN QUAN

Dịch thuật Tân Á

Dịch thuật Tân Á là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, hỗ trợ Sao y bản chính...
  • Phòng 801, Tầng 8, Tòa Nhà TOP OFFICE, Số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Láng Hạ, Hà Nội
  • 02462.919.395 - 0979.135.515
  • dichthuattana.com - hanoi.dichthuattana@gmail.com
Gọi ngay 0979 135 515