DANH MỤC

  • Hotline: 0979.135.515

Từ vựng về phòng tắm

Dịch Thuật Tân Á xin gửi tới các bạn 1 số từ vựng về phòng tắm để dịch tiếng anh được tốt hơn


PHÒNG TẮM

học tiếng anh bằng từ vựng trong phòng tắm

Từ vuenj về phòng tắm

1.curtain rod /ˈkɜː.tənrɒd/ – thanh kéo rèm che

2. curtain rings /ˈkɜː.tənrɪŋz/ – vòng đai của rèm che

3. shower cap /ʃaʊəʳkæp/ – mũ tắm

4. showerhead /ʃaʊəʳhed/ – vòi tắm

5. shower curtain /ʃaʊəʳ ˈkɜː.tən/ – màn tắm

6. soap dish /səʊpdɪʃ/ – khay xà phòng

7. sponge /spʌndʒ/ – miếng bọt biển

8. shampoo /ʃæmˈpuː/ – dầu gội đầu

9. drain /dreɪn/ – ống thoát nước

10. stopper /stɒp.əʳ/ – nút

11. bathtub /ˈbɑːθ.tʌb/ – bồn tắm

12. bath mat /bɑːθmæt/ – tấm thảm hút nước trong nhà tắm

13. wastepaper basket /ˈweɪstˌbɑː.skɪt/ – thùng rác

14. medicine chest /ˈmed.ɪ.səntʃest/ – tủ thuốc

15. soap /səʊp/ – xà phòng

16. toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/ – kem đánh răng

17. hot water faucet /hɒt ˈwɔː.təʳ ˈfɔː.sɪt/ – vòi nước nóng

18. cold water faucet /kəʊld ˈwɔː.təʳ ˈfɔː.sɪt/ – vòi nước lạnh

19. sink /sɪŋk/ – bồn rửa mặt

20. nailbrush /ˈneɪlbrʌʃ/ – bàn chải đánh móng tay

21. toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/ – bàn chải đánh răng

22. washcloth /ˈwɒʃ.klɒθ/ – khăn mặt

23. hand towel /hændtaʊəl/ – khăn lau tay

24. bath towel /bɑːθtaʊəl/ – khăn tắm

25. towel rail (towel rack) /taʊəlreɪl/ – thanh để khăn

26. hairdryer /heəʳˈdraɪ.əʳ/ – máy sấy tóc

27. title /ˈtaɪ.tļ/ – tường phòng tắm (ốp đá hoa chống thấm nước)

28. hamper /ˈhæm.pəʳ/ – hòm mây đựng quần áo chưa giặt

29. toilet /ˈtɔɪ.lət/ – bồn cầu

30. toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˈpeɪ.pəʳ/ – giấy vệ sinh

31. toilet brush /ˈtɔɪ.lətbrʌʃ/ – bàn chải  cọ nhà vệ sinh

32. scale /skeɪl/ – cái cân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Dịch thuật Tân Á

Dịch thuật Tân Á là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, hỗ trợ Sao y bản chính...

Văn phòng tại Hà Nội

    • Phòng 801, Tầng 8, Tòa Nhà TOP OFFICE, Số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Láng Hạ, Hà Nội
    • 024.62919395 - 0979.135.515
    • hanoi@dichthuattana.com

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Gọi ngay 0979 135 515